Simulare Evaluare Națională

Elevii claselor a VIII-a se vor prezenta la școală la orele 8,30 a.m. în vederea susținerii simulării E:N. Vor avea asupra lor două instrumente de scris – pix sau stilou de culoare albastră. Nu se vor folosi instrumente de scris tip Pilot (acelea care se șterg). Copiii vor avea asupra lor acte de identitate sau copiile acestora. Cei care nu ai card de identitate, vor veni cu certificatul de naștere. Cei care au buletin (card de identitate) vor veni cu acesta sau copie.

Copiii care vin de la Târgșor vor fi la locul de îmbarcare la 8,15, iar cei de la Stoenești la orele 8,20 am.

  • Pe foaia de examen nu se admit semne particulare (pete de cerneală, ștersături, măzgălituri, etc).
  • Dacă ați greșit ceva, tăiați cu o singură linie orizontală.
  • Începeți cu ce subiect doriți, indicând numărul acestuia.
  • Elevii pot părăsi sala de concurs după ce a trecut minim o oră.
  • La terminarea lucrării, elevii se vor ridica și vor aștepta să fie chemați de către profesor.
  • Ultimii trei elevi vor părăsi sala împreună.
  • Examenul este înregistrat audio-video!

 

Vă urăm succes!